Poděkování

Členové Kiwanis klubu Luna Louny přejí všem požehnané Vánoce a zdraví, lásku a pohodu v novém roce.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Rádi pomáháme druhým!

© 2001 -  KIWANIS LUNA LOUNY