Halloween 2015

Poděkování Kiwanis klubu Luna Louny.

Dovolte mi, abych jménem Kiwanis klubu Luna Louny srdečně poděkovala všem, kteří nám pomáhají při pořádání Halloween party, prodeji při akci Rozsvícení vánočního stromu a přispívají k tomu, abychom mohli někomu potřebnému pomoci. Letos jsme finančně přispěli na nákup auta pro těžce nemocného chlapce, který je na vozíku. Dále pak mladé ženě, která je nemocná a po těžké autonehodě.
Poděkování patří firmě Agro Lipno, Nella s.r.o. Louny, Aisan Industry Czech s.r.o., Městu Louny, dopravní firmě Ivanovič, Poprokanu, Technickým službám, seniorkám z Domova důchodců v Lounech, Městské policii, týdeníkům Hlas a Press , manželům Světlaně a Günterovi Koj a dobrovolným pomocníkům bez nichž bychom se neobešli. Jako vždy bych ráda vřele poděkovala členům a členkám Kiwanis klubu Luna Louny za jejich obětavou práci, časový i finanční přínos. Jsme otevřené sdružení pro lidi dobré vůle.

Kiwanis kluby na celém světě letos slaví 100. výročí vzniku.

Přejeme vám všem klidné a požehnané Vánoce a rok 2016 plný lásky, porozumění, zdraví a pohody !

Za Kiwanis klub Luna Louny
Alexandra Suková

Těšíme se na vás zase příští rok!

Alexandra Suková
Prezidentka Kiwanis klubu Luna Louny

1
2
3
4
5
6

© 2001 -  KIWANIS LUNA LOUNY