Hospici přispějeme

Kiwanis klub Luna Louny věnuje částku 20 000 Kč Hospici v Mostě.
Na poslední dny našeho života a života našich nejbližších, nechceme myslet. Přitom je to přirozený koloběh a každý by si přál, aby právě ty poslední chvíle byly co nejdůstojnější a nejkomornější s nejmilejšími lidmi.
O to vše a o hodně navíc, se stará tým lékařů, sester a dobrovolníků.
Hospic jsem navštívila vícekrát. Pro jeho klienty jsou zde pořádány výstavy, koncerty, konala se tu i svatba. Všude vládne příjemná atmosféra.
Založení Hospicu inicioval Kiwanis klub Most-Litvínov a dosud se několik jeho členů - právě lékařů, o Hospic stará.
Tímto způsobem jim chceme vyjádřit hluboký dík za jejich lidský přístup a osobní statečnost. Věříme, že i tato nevelká částka pomůže ke zvelebení tohoto místa posledního pobytu na tomto světě.
Děkujeme všem občanům, kteří částečně přispěli nákupem občerstvení na akci Rozsvícení vánočního stromu v Lounech! Velký dík patří členům Kiwanis klubu Luna Louny a příznivcům, kteří jako vždy, zcela bez nároku na odměnu, věnovali svůj čas a peníze na realizaci tohoto prodeje.

Alexandra Suková
prezidentka Kiwanis klubu Luna Louny

© 2001 -  KIWANIS LUNA LOUNY