Halloween 2010

Kiwanis klub Luna Louny uspořádal 8. ročník Halloween party pro děti. Akce se zdařila. Přišlo hodně dětí a bavily se dobře.
Mažoretky a bubeníci ze ZUŠ Louny dali zahájení a průvodu masek opravdu ten správný impuls. Potom se soutěžilo, tancovalo a baštilo dobroty, které členky Kiwanis klubu připravily. Jako vždy byl naším hostem denní stacionář. Dámy z domova důchodců nám vyrobily hlavní ceny – čarodějnice. Novinkou byl strašidelný stan, který byl hojně navštěvovaný. A závěr patřil jako vždy krásnému ohňostroji.

Olinka Bartošová byla jako vždy skvělá moderátorka, Antars studio zajistilo hudební doprovod a pomohli nám s elektrikou. Velký dík patří ZŠ J.A. Komenského, za pomoc při realizaci akce. Zároveň i Městské policii. Děkujeme všem pomocníkům a sponzorům: Agro Lipno, Nella s.r.o., Coopers bar, Uhelné sklady Floriánová – Coufal, Lounská stavební, Poprokan, CM Transport. Omlouvám se, jestli jsem někoho opomněla.

Výtěžek z akce věnujeme mosteckému hospicu společně s finančními prostředky, které získáme prodejem občerstvení při Rozsvícení vánočního stromu.

Těšíme se na vás zase příští rok!

Alexandra Suková
Prezidentka Kiwanis klubu Luna Louny

Halloween 2010
Halloween 2010
Halloween 2010
S73r9178
S73r9194
S73r9196
S73r9208
S73r9210
S73r9211
S73r9218
S73r9251
S73r9257
S73r9258
S73r9282
S73r9288
S73r9289
S73r9292
S73r9294
S73r9353
S73r9354

© 2001 -  KIWANIS LUNA LOUNY